Astronomi

 

Illustration av ett svart hål
Credits: NASA/ESA
Galaxhop Abell 2218
Credits: NASA/ESA
Jupiter
Credits: NASA/ESA

Man brukar kalla Galileo Galilei för astronomins fader. Han levde mellan 1564 och 1642 i Italien. Nicolaus Copernicus hade redan 1543 framfört den heliocentriska modellen men det var Galileo Galilei som bevisade den.
Han ställdes 1633 inför inkvisitionens domstol för sina uttalanden, han fick ändå ett ganska milt straff (han fick i alla fall behålla huvudet på plats), han fick husarrest resten av sitt liv.
Det var Galileo Galilei (GG) som skilde astronomin från astrologin. Före GG var de i stort sett samma sak men GG vägrade tro att världen styrdes av så komplicerade "lagar" som kyrkan påstod. Han ansåg att det måste finnas ett relativt litet antal naturlagar (som man kan härleda andra lagar ur) som styr hela naturen/universum. Han var en av de första "riktiga" naturvetenskapsmännen.
Det är de senaste 100 åren som forskningen omkring astronomin verkligen har tagit fart. 1905 kom Albert Einstein med sin speciella relativitetsteori som följdes 1915 av de allmänna teorin. Relativitetsteorin lade till stora delar grunden för 1900-talets andra stora händelse inom teoretisk fysik, kvantfysiken. Kvantfysiken arbetades fram under 1900-talets första hälft. Många var inblandade som t.ex. Werner Heisenberg, Niels Bohr, Paul Dirac m.fl.
Astronomin består idag av så många "vetenskapsgrenar" så jag tycker att astronomi inte numer är en vetenskap utan en samling vetenskaper.
En upptäckt under 1920-talet (han lade fram den 1929) visade sig vara en av de viktigaste för vår förståelse av universum. Jag menar Edwin Hubbles upptäckt att universum utvidgar sig. Det hade förutspåtts av Einstein att universum måste antingen utvidga sig eller minska i storlek. Einstein vägrade själv tro på detta så han införde "den kosmologiska konstanten" i sina ekvationer så att universum skulle bli stabilt. Mer om detta på min sida om relativitetsteorin. Den kosmologiska konstanten skulle verka som en repellerande kraft på stora avstånd. (en negativ gravitation kan man säga)
På senare tid har man gjort mätningar som tycks visa att utvidgningen av universum accelererar, precis som det skulle göra om den kosmologiska konstanten fanns. Vissa teorier säger att det är den mörka materien och framför allt den mörka energin (inte samma sak som The Dark Force i Star Wars) som gör att universums utvidgning accelererar och då kan man ju ställa sig frågan: Förutspådde Einstein upptäckten av den mörka energin redan långt innan man visste att universum utvidgar sig?

 

 

 

Man kan dela in astronomin i några huvuddelar: (Listan är från Wikipedia)

 • Observationell astronomi
  • Radioastronomi (observationer i radiovåglängder)
  • Infraröd astronomi (observationer i infrarött ljus)
  • Visuell astronomi (observationer i synligt ljus)
  • Ultraviolett astronomi (observationer i ultraviolett ljus)
  • Röngenastronomi (observationer i röntgenområdet)
  • Gammaastronomi (observationer i gammaområdet)
  • Observationer som ej tillhör det elektomagnetiska spektret
  • Celest mekanik (t.ex. Keplers lagar med applikationer)
 • Teoretisk astronomi
 • "Subvetenskaper"
  • Solfysik (om Solens ursprung, liv, utveckling och död)
  • Planetär astronomi (solsystemet utom Solen)
  • Stjärnfysik (hur stjärnor bildas, deras liv och deras död)
  • Galaktisk astronomi (handlar om Vintergatan)
  • Utomgalaktisk astronomi (hanldlar om andra galaxer än Vintergatan)
  • Kosmologi (handlar om universums storskaliga natur, dess ursprung och dess framtid)

Sen finns det några som är på gränsen till astronomi, astrobiologi är en sådan, tycker jag.

Det finns några stora gåtor att besvara inom astronomin.
De största är väl:

 • Vad hände vid Big Bang och vad kommer att hända med universum i framtiden?
 • Finns det liv någon annanstans i universum?
 • Vad är mörk energi och mörk materia? Hur påverkar de oss?
 • Varför har de fysikaliska konstanterna just de värden de har? Varför inte? (säger någon) Se den antropiska principen

På de här sidorna går jag som hastigast igenom många olika typer av objekt i universum som t.ex. stjärnor, galaxer, neutronstjärnor, svarta hål, vita dvärgar, supernovor, stjärnutveckling m.m.
Jag har också en sida som innehåller övriga objekt i rymden. Anledningen till att jag har klumpat ihop dem är antingen att det inte fanns så mycket att skriva om dem så jag inte tyckte att det motiverade en egen sida eller så orkade jag helt enkelt inte. Men sen kanske.

 

 

Parkinsonförbundet