Multipelstjärnor

 

Det finns flera olika typer av multipla stjärnor.
Först har vi de som egentligen inte alls är några multipelstjärnor, dvs skenbara multipelstjärnor. De råkar bara befinna sig på nästan samma synlinje, men kan vara väldigt mycket olika långt bort.
Av de som är riktiga multipelstjärnor finns två huvudtyper: optiska och spektroskopiska.
En optisk multipelstjärna är en stjärna där stjärnkomponenterna direkt för ögat eller med hjälp av ett teleskop kan separeras medan en spektroskopisk multipelstjärna där komponenterna ligger så nära varandra att de endast kan skiljas från en ensam stjärna med hjälp av ljusspektrumet från stjärnan. I ljusspektrumet kan man se eventuella dopplereffekter m.m. Man räknar med att hälften, grovt sett, av alla stjärnor ingår i multipelsystem. (Olika teorier finns)
I stjärnbilden Tvillingarna heter de båda ”tvillingstjärnorna” Castor och Pollux (Det är Castor som är den övre) Om man tittar närmare på Castor upptäcker man att Castor först och främst är en optisk dubbelstjärna.
Det visar sig också att varje stjärna i dubbelsystemet är en spektroskopisk dubbelstjärna. Det visar sig också att det finns ytterligare en spektroskopisk dubbelstjärna som kretsar runt dubbelstjärnorna så hela Castorsystemet är alltså ett sextupelsystem (det heter faktiskt så)

Ett annat intressant system är vår närmaste granne (4,2 ljusår bort) Alpha Centauri. Den består vid första titten av en ensam stjärna men den visar sig vara en spektroskopisk dubbelstjärna. Runt hela systemet kretsar en för ögat osynlig liten röd stjärna som heter Proxima Centauri. Den befinner sig nu ungefär på ca 0,2 ljusårs avstånd från Alpha Centauri i riktning mot oss så det är egentligen Proxima som är den närmaste stjärnan. Proxima är så långt ifrån Alpha så man är osäkra på om Proxima verkligen kretsar runt Alpha eller om Proxima bara är en röd dvärg på tillfälligt besök i en hyperbolisk bana runt Alpha.

Xi Scorpii är ett av de mest avancerade multipla system vi känner till. Det består av minst fem och kanske sju komponenter.

Polstjärnan (Alpha Ursae Minoris) är också ett multipelsystem. Den består av en klass F7 stjärna på ca 6 solmassor och en klass F3 stjärna på 1,5 solmassor. Dessa två är ett optiskt par, man kan se de båda komponenterna i ett teleskop. Vid närmare undersökning visar det sig att den större stjärnan är en spektroskopisk dubbelstjärna. Den mindre stjärnan av dessa två är en dvärgstjärna som kretsar på endast 18,5 AU avstånd (ungefär avståndet mellan Solen och Uranus) från huvudstjärnan. Polstjärnan är alltså en trippelstjärna.

 

 

Parkinsonförbundet