Nebulosor

 

En nebulosa är ett moln av stoft och/eller gas som kan vara flera ljusår i diameter.

Det finns många typer av nebulosor:

1. Emmisionsnebulosor De består av vätgas och utsänder egen strålning som uppstår då närbelägna stjärnor joniserar vätgasen.

2. Reflektionsnebulosor Består av stoft som lyses upp av närbelägna stjärnor.

3. Planetariska nebulosor När en stjärna som inte är tillräckligt stor för att sluta sina dagar som supernova kastar den ut stora mängder med materiel i ”dödsryckningarna”. Resultatet är en planetarisk nebulosa som jag tycker är bland de vackraste objekten i universum.

4. Supernovarester Resterna av en supernova. Ett exempel är M1 (Krabbnebulosan) på ca 6500 ljusårs avstånd. Den är resterna av en supernovaexplosion. Explosionen kunde ses med blotta ögat i drygt 22 månader från den 4 juli 1054.

5. Mörka nebulosor. Är samma sak som emmisionsnebulosor och reflektionsnebulosor. Skillnaden är bara att det finns ingen närbelägen stjärna som kan lysa upp den. Mörka nebulosor kan bara ses genom att de skymmer bakgrunden.

M16 Örnnebulosan
Emissionsnebulosa
M1 Krabbnebulosan
Supernovarest
M20 Trifidnebulosan
Kombination av emissions - och
reflektionsnebulosa
M42 Orionnebulosan
Emissionsnebulosa
M27 Hantelnebulosan
Planetarisk nebulosa
NGC 6543 Kattögenebulosan
Planetarisk nebulosa
NGC 2392 Eskimånebulosan
Planetarisk nebulosa
NGC 7293 Helixnebulosan
Planetarisk nebulosa
   
M78
Reflektionsnebulosa
M45 Plejaderna
Reflektionsnebulosa och
öppen stjärnhop
   

 

Parkinsonförbundet