Astronomi
Solsystemet
Rymdfart
Murphys lagar
Amatörradio
Länkar
Bildgalleri
 
 
   

 

Forskare och Naturvetenskapsmän

 

Följande är en mycket subjektiv lista över betydelsefulla personer i naturvetenskapen. Det finns väldigt många fler och listan kommer också att se väldigt olika ut beroende på vem som skriver den.
Många fler forskare som t.ex. Marie Curie, Ernest Rutherford, Enrico Fermi, Richard Feynman, Nicola Tesla m.fl. borde också nämnas, men på grund av tid och ork har jag begränsat mig lite.

Här ser du en lista på Wikipedia över framstående forskare/naturvetenskapsmän och kvinnor. (Mycket mer komplett)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Lista_%C3%B6ver_fysiker
(när ska folk lära sig att det INTE är så smart med åäö i en URL...)

Galileo Galilei

Galileo Galileihttp://sv.wikipedia.org/wiki/Galileo_Galilei
Föddes i Pisa, Italien år 1564, död 1642.
Han var en av de mest betydelsefulla naturforskarna på medeltiden.
Det som man tänker på först när man hör namnet Galileo Galilei är hans upptäckt av månarna Io, Europa, Ganymedes och Callisto.
Galileo Galilei var en mycket mer framstående forskare är så. Numer så är astronomi och astrologi två helt skilda saker. Astronomi är en vedertagen vetenskap medan astrologi närmast får betraktas som metafysik eller pseudovetenskap. Ju länge man går tillbaka i tiden så blir det emellertid mindre och mindre skillnad mellan dem. Före år 1600 (ungefär) så var astronomi och astrologi i stort sett samma sak. Galileo Galilei var den som ”uppfann” astronomin och skilde den från astrologin. Han var den första som använde sig av vetenskapliga experiment för att bevisa/motbevisa vetenskapliga teorier. Han gjorde t.ex. experiment som visade att sträckan för ett fritt fallande föremål rör sig är proportionell mot tiden i kvadrat och oberoende av föremålets massa.
Han uppfann teleskopet år 1609 och med en förbättrad version av teleskopet upptäckte han 1610 de (numera kallade) galileiska månarna runt Jupiter. Han upptäckte även att det disiga band över himlen som kallades Vintergatan i själva verket bestod av mängder av stjärnor. Venus faser, Saturnus ringar (han såg inte ringarna som ringar, bara utbuktningar), solfläckar m.m. var också saker han upptäckte. Den heliocentriska världsbilden var det inte han som framförde först (det var Nicolai Copernicus) men han såg att Jupiter hade fyra månar och drog därför slutsatsen att Copernicus hade rätt. Allt i universum måste inte kretsa runt Jorden.
Han gav ut boken ”Dialog om de två världssystemen” där han framförde sina teorier. Det var inte populärt hos den katolska kyrkan som ansåg att den geocentriska världsbilden med allting kretsande runt Jorden var den korrekta. Galilei ställdes inför inkvisitionens domstol där han fick avsäga sig allt som rörde heliocentrisk världsbild. Han fick husarrest resten av sitt liv.

 

Johannes Kepler

Johannes Keplerhttp://sv.wikipedia.org/wiki/Johannes_Kepler
Föddes 1571 i Weil der Stadt i Tyskland, död 1630.
Johannes Kepler var en mycket framstående astronom, matematiker och fysiker.
Hans stora bidrag till astronomin var Keplers lagar som förklarade planetrörelserna. I den geocentriska världsbilden var man tvungen att ta till epicykler för att det skulle gå att förklara Mars, Jupiters och Saturnus banor. Merkurius och Venus banor gick inte heller helt att förklara med den geocentriska världsbilden.
Keplers tre lagar lyder:
Keplers första lag: ”Planetbanorna är ellipser med stjärnan i den ena brännpunkten.”
Keplers andra lag: ”Varje planet rör sig längs sin elliptiska bana med en sådan hastighet att en linje från planeten till stjärnan alltid sveper över en lika stor area på samma tid.”
Keplers tredje lag: ”Uttrycket ger samma konstanta värde för alla planeter som snurrar runt stjärnan, där T är planetens omloppstid och r medelavståndet från stjärnan.”
Med de tre lagarna blev det enkelt att förklara och exakt förutspå planetrörelserna.

 

Isaac Newton

Isaac Newtonhttp://sv.wikipedia.org/wiki/Isaac_Newton
Född 1643 i Lincolnshire, England, död 1727.
Isaac Newton var nog ändå den mest framträdande naturvetaren på 1600-talet. 1687 gav han ut boken Principia där han lade grunden för den klassiska mekaniken. Han upptäckte också bl.a. att vitt ljus består av alla regnbågens färger m.m.
Mest kända är ändå Newtons rörelselagar som är tre till antalet.
Newtons första lag: ” En kropp förblir i vila eller i likformig rörelse så länge inga yttre krafter verkar på kroppen”
Newtons andra lag: ” Tidsförändringen av rörelsemängden har samma riktning och storlek som den applicerade kraften”
Newtons tredje lag: ” Två kroppar påverkar alltid varandra med lika stora men motriktade krafter”
Han utvecklade (tillsammans med Gottfried Leibniz) differential-  och integralkalkyken. Förutom dessa upptäckter/uppfinningar utvecklade han även Newtonteleskopet m.m.

 

James Clerk Maxwell

James Clerk Maxwellhttp://sv.wikipedia.org/wiki/James_Clerk_Maxwell
Föddes i Edinburgh, Skottland 1831, död 1879.
Han är mest känd för ”Maxwells ekvationer” men hade många strängar på sin lyra. En stor del av hans upptäcker rörde elektromagnetism. Han upptäckte t.ex. att ljus och värmestrålning båda är elektromagnetisk strålning. Einstein ansåg att Maxwell var den störste fysikern som hade funnits.
Maxwell gjorde stora upptäcker inom astronomi, värmelära, elekromagnetism, optik m.m m.m.

 

Max Planck

Max Planckhttp://sv.wikipedia.org/wiki/Max_Planck
Föddes 1858 i Kiel, Tyskland. Död 1947 i Göttingen, Tyskland.
Max Planck var en av pionjärerna inom kvantfysiken. Ett problem som fanns i slutet av 1800-talet var den s.k. svartkroppsstrålningen. Före Max Planck antog man att en svartkropp strålade ut energi i en takt som var proportionell mot kroppens temperatur. (Rayleigh-Jeans lag)
Man insåg relativt snabbt att det skulle leda till den s.k. ultravioletta katastrofen. Med det menas att det inte spelar någon roll vilken temperatur kroppen har, utstrålningen skulle ske med oändlig hastighet i alla fall. Max Planck angrep problemet och kunde år 1900 presentera ”Plancks strålningslag”. I den sägs att ljus (och all annan elektromagneisk strålning) inte sänds ut som en kontinuerlig våg utan i diskreta paket som han kallade för kvanta.
På det sättet undveks den ultravioletta katastrofen.
Max Planck har fått den mest grundläggande konstanten i naturvetenskapen uppkallad efter sig. (Plancks konstant)
 

Albert Einstein

Albert Einstein

http://sv.wikipedia.org/wiki/Albert_Einstein
Föddes 14 mars 1879 i Ulm, Tyskland, Död 18 april 1955.
Han är den moderna teoretiska fysikens fader. Hans mest berömda insatser är den speciella och den allmänna relativitetsteorin. Han upptäckte/visade att den klassiska mekaniken som den hade beskrivits av Newton, Kepler m.fl. inte var helt korrekt utan bara (visserligen mycket goda) approximationer. Han införde också begreppet rumtid. Före Einstein trodde man att tiden och rummet var absoluta medan ljuset fortplantade sig i något som man inte kunde se och kallade för etern. Michelson-Morley experimentet visade dock att ljusets hastighet var konstant vilken riktning man än mätte i. Detta gick inte ihop med närvaron av en eter, om ljuset färdades i en eter skulle hastigheten vara olika beroende på vilken riktning man mäter i.

I Einsteins universum var inte tiden och rummet absoluta men ljusets hastighet i vakuum var konstant. Detta var den dittills största revolutionen inom fysiken.
Läs mer på min sida om relativitetsteorin.
 

Edwin Hubble (Edwin Powell Hubble)

Edwin Powell Hubble

http://sv.wikipedia.org/wiki/Edwin_Hubble
Han studerade s.k. spiralnebulosor (numera spiralgalaxer) i början på 20-talet. Han lyckades att se enstaka stjärnor i de närmaste galaxerna och kunde efter han hade identifierat en typ av variabla stjärnor (Cephider) som kan användas som "måttstock" visa att Andromedagalaxen låg på mer är 2 miljoners ljusårs avstånd. Han upptäckte sedan det som kom att kallas Hubbles lag. Den lyder v=h*r där:
v är radialhastigheten, r är avståndet och h är Hubblekonstanten.
Värdet på Hubblekonstanten diskuteras, men efter vad vi vet nu så är värdet ca 70,1. Enheten är (km/s)/Mpc. D.v.s. en galax på ett avstånd av 100 Megaparsec avlägsnar sin från oss med en hastighet av 7100 km/s. (i genomsnitt, ungefär)
Det var Hubbles upptäckt (att universum inte är statiskt utan utvidgar sig) som fick Einstein att omedelbart förkasta "den kosmologiska konstanten" från sin relativitetsteori. Einsteins teori krävde i ursprungformen att universum ändrade storlek men det kunde inte Einstein acceptera så han införde "den kosmologiska konstanten" för att "stabilisera" universum.
Av just den anledningen (att han upptäckte universums utvidgning) gör att jag tycker att han platsar här.

 

 

Werner Heisenberg

Werner Heisenberghttp://sv.wikipedia.org/wiki/Werner_Heisenberg
Werner Heisenberg var var en tysk fysiker som tillsammans med Niels Bohr utarbetade Köpenhamntolkningen i kvantfysiken.
Han är mest känd för sin osäkerhetsprincip (eller obestämbaretsrelation som den ibland kallas) där det slås fast att det går inte att bestämma en partikels hastighet och läge med stor noggranhet samtidigt. Vill man mäta hstigheten noggrant får man ge avkall på noggranheten i läge och omvänt.

 

Niels Bohr

Niels Bohrhttp://sv.wikipedia.org/wiki/Niels_Bohr
Dansk fysiker som tillhörde de allra främsta på 1900-talet. Han får nog kallas för kvantfysikens fader. Han studerade atomers uppbyggnad på 10-20 talet, detta tillsammans med bl.a. Ernest Rutherford. Genom att tillämpa kvantteorin och föreslå att elektonerna har diskreta energinivårer (de rör sig i "elektronskal" och inte på vilka avstånd som helst från kärnan) så kom han fram till Bohrs atommodell, den modell av en atom som man får lära sig i skolan där ett antal elektroner kretsar runt en kärna av neutroner och protoner. I verkligheten, enligt kvantfysiken, förhåller det sig inte riktigt så, men det är en bra "visualisering" av en atom.
Han fick Nobelpriset i fysik 1922 för detta arbete.
Niels Bohr kom med många enskilda bidrag till kvantfysiken, men det han är mest känd för är att han var den sammanhållande länken när det gällde att förstå den överhuvudtaget.
Hans debatter med Einstein är legendariska, Einstein (som var motståndare till kvantfysiken fastän han hade varit med och lagt grunderna för den) lade fram det ena tankeexperimentet efter det andra till Niels Bohr för att visa på motsägelser i kvantfysiken. Niels Bohr motargument kom, ironiskt nog, ofta med hjälp av Einsteins reletivitetsteori. Niels Bohr och Alfred Einstein var trots detta mycket goda vänner och respekterade varandra djupt, både som forskare och privatpersoner. Alfred Einstein sade en gång (åt Niels Bohr) "Not often in life has a human being caused me such joy by his mere presence as you did" vilket säger det mesta.

 

Stephen Hawking

Stephen Hawkinghttp://sv.wikipedia.org/wiki/Stephen_Hawking
Teoretisk kosmolog och forskar även omkring kvantgravitation.
Han innehade till 1 oktober 2009 ”The Lucasian Chair” – proffesuren i matematik vid Cambridge som bl.a. Paul Dirac och Isaac Newton en gång har haft. Stephen Hawking är också född på 300-årsdagen av Galileo Galileis dödsdag. Det betyder givetvis ingenting, men ett kul sammanträffande är det.
Stephen Hawking drabbades i unga år av en variant av muskelsjukdomen ALS. Han fick diagnosen när han var 21 år gammal och läkarna gav honom två år att leva, men har när detta skrivs levt med ALS i 46 år. (Stephen Hawking är när detta skrivs 67 år gammal) Läkarna tror att Hawkings ALS är av en mycket ovanlig sort då han har klarat sig så länge. Han är emellertid nästan totalt förlamad och kommunicerar med omvärlden med datorer och en röstsynthesizer. Hawkings karakteristiska ”robotröst” kommer från en telefonsvarare från början av 80-talet som hette DECtalk DTC01. Han har blivit erbjuden att få en bättre röst många gånger, men han har hållit fast vid den gamla. ”den är en del av min identitet” har han sagt. Han har enligt vissa källor ändå bytt till en annan röst alldeles nyligen.
Jag skulle kunna skriva mycket om Stephen Hawking, det är en mycket fascinerande man. En av många saker som jag imponeras av är hans förmåga när det gäller huvudräkning. Han kan ju inte hantera penna och papper och endast mycket långsamt ett tangentbord, så han har utvecklat en teknik för att hålla allt i huvudet. Han kan arbeta med mycket komplicerade och långa uträkningar helt utan hjälpmedel.
En av hans bidrag till vetenskapen är att han (tillsammans med Roger Penrose) har visat att om Einsteins relativitetsteori är riktig så betyder det inte bara att svarta hål och singulariteter kan finnas, de måste finnas. Han har på senare år arbetat med kvantgravitation, målet är ”Teorin om allting” och då måste vi ha en kvantteori om gravitationen.
En stor del av hans forskning har handlar om olika aspekter av svarta hål.
Andra forskare säger ibland att ”Stephen Hawking är en briljant forskare, ingen tvekan om det. Men allmänheten ser honom som någon sorts orakel p.g.a. sitt handikapp”.
Det är helt sant, men det kan man knappast skylla Stephen Hawking för. För mig är Stephen Hawking en av de allra största teoretiska fysiker som har funnits/finns. Att han har blivit det trots sitt handikapp gör inte saken mindre imponerande.
 

Edward Witten

Edward Wittenhttp://sv.wikipedia.org/wiki/Edward_Witten
Edward Witten får representera den nya teoretiska fysiken
Han är en teoretisk fysiker och en av de mest framträdande strängteoretikerna. Edward Witten var år 1990 den förste fysiker som fick "matematikens Nobelpris" - Fieldsmedaljen.
Han är upphovsmannen till M-teorin. det är en teori som försöker förena kvantfysiken och den allmänna relativitetsteorin till "Teorin om allting".
Man brukar ibland kalla Edward Witten för "vår tids Einstein" - kanske inte helt oförtjänt.
Han har bl.a. sagt gällande tidsresor (om jag nu inte blandar ihop det med nån annan)
"det skulle inte alls vara en motgång om vi fick veta att tidsresor är omöjliga att göra ens i teorin, om vi bara fick veta varför"

 

 

 

Parkinsonförbundet