Astronomi
Solsystemet
Rymdfart
Murphys lagar
Amatörradio
Länkar
Bildgalleri
 
 
   

 

Repeater - principskiss

 

 

Det här är ett exempel på hur en repeater kan vara konstruerad. Det finns mängder med varianter. Det finns även repeatrar på HF (10m-bandet) , men jag berör inte dem.
Förutom 2m- och 70cm repeatrar finns det även crossbandsrepeatrar, dvs infrekvensen kan vara på 2m bandet medan utfrekvensen är på 70cm och omvänt.

  • Alla repeatrar på 2m och 70 cm-banden använder sig av FM och de flesta har negativt frekvensskift.
  • För 2m-bandet är frekvensskiftet negativt 600 kHz och för 70cm bandet är det negativt 2 MHz. (jag förklarar sen).
  • Här hemma är repeatern som är närmast (Älvsbyn) på utfrekvens 145,675 MHz. (RV54 / R3)
  • De flesta repeatrar (inte Älvsbyns) har tonöppning på 1750 Hz. De måste "höra" en 1750 Hz ton innan de går igång. Detta för att de inte ska öppna i tid och otid när de blir störda av annat.

Ett negativt frekvensskift på 600 kHz innebär att repeaterns lyssningsfrekvens (din sändningsfrekvens) är 600 kHz lägre än repeaterns sändningsfrekvens (din lyssningsfrekvens).
För mig innebär det att jag ska lyssna på 145,675 MHz och sända på 145,075 MHz. Jag ställer helt enkelt in min transciever på 145,675 MHz lyssningsfrekvens och negativt frekvensskift 600 kHz. Det betyder att transcievern lyssnar på 145,675 MHz och byter till 145,075 MHz när jag trycker in sändningsknappen.

Ett sändningspass går då till så här: (för mig)

  1. För mig är det bara att trycka in knappen och sända, repeatern här hemma behöver inte en 1750 Hz ton för att öppna. Den öppnar direkt den får en bärvåg. Vi har inte så stora problem med störningar. Om jag vill anropa någon i Piteå måste jag däremot sända ut en 1750 Hz ton för att öppna Piteås repeater. (Se punkt 5)
  2. Jag sänder någonting på 145,075 MHz. (Älvsbyns repeater är en R3 med 145,075 MHz som infrekvens)
  3. Repeatern sänder ut signalen på 145,675 MHz (R3 utfrekvens).
  4. Alla som kan höra repeatern kan nu höra mig på 145,675 MHz (R3 utfrekvens)
  5. Repeatern har även en radiolänk mot Piteå. I Piteå finns två repeatrar: en på 2 m och en på 70 cm (de är sammanlänkade). Radiolänken från Älvsbyn går helt enkelt in på Piteås 70 cm repeater. Det finns även en länk mot Vuollerim. Piteås repeater är länkad mot Luleå, Älvsbyn är länkad mot Vuollerim/Jokkmokk osv. Tillsammans kallas repeaternätet för Polcirkellänken. Man kan även med DTMF-signaler länka sig in i repetern i Skellefteå för att komma in i Västerbottens nät. På det sättet kan man nå ned till Umeå ungefär. (jag är lite osäker)


 

 

 

Parkinsonförbundet