Före Apollo 7
Apollo 7
Apollo 8
Apollo 9
Apollo 10
Apollo 11
Apollo 12
Apollo 13
Apollo 14
Apollo 15
Apollo 16
Apollo 17

Före Apollo 7

 

Alla tester/rymdfärder hade ett internt nummer och ett (officiellt) externt. Exempelvis hette Apollo 11 AS-506 internt. Dock gavs inte alla uppdrag i början av Apollo's utveckling officiella nummer då de bara var interna tester egentligen.

Uppdrag Datum Pad Bärraket Namn*
AS-201 1966-02-26 LC-34 Saturn 1B  
AS-203 1966-07-21 LC-37B Saturn 1B Apollo 2
AS-202 1966-08-25 LC-34 Saturn 1B Apollo 3
AS-204 1967-01-27* LC-34 Saturn 1B Apollo 1
AS-501 1967-11-09 LC-39A Saturn V Apollo 4
AS-204 1968-01-22 LC-37B Saturn 1B Apollo 5
AS-502 1968-04-04 LC-39A Saturn V Apollo 6
         

Anm. Marktesten som dödade "Gus" Grisssom, Roger Chaffee och Ed White gavs retroaktivt namnet Apollo 1.

AS-201 Obemannad. Var det första provet med Saturn IB. Saturn IB var en uppgradering av Saturn I, Saturn IB hade även andrasteget S-IVB och kunde därför få upp Apollo CSM och månlandaren i omloppsbana runt Jorden. AS-201 var ochså det första riktiga testet av en komplett CSM.
Resultatet av testet var tvetydigt. Å ena sidan var det ganska mycket som inte fungerade, å andra sidan är det ju just det som testerna ska upptäcka. Nämligen om det är nåt fel någonstans.
En rolig detalj under nedräkningen som jag hittade under "researcharbetet" till den här sidan (på Wikipedia) var att de drabbades av någon sorts föregångare till Y2K-problemet. Det är bara det att här var det ett"T24H"-problem i stället (Time24Hour). Datorn hängde nämligen vid midnatt.

AS-202 Obemannad. AS-202 var i stort sett en upprepning av AS-201 men med "större allt". Högre maxhöjd, längre upppdragstid m.m. Lyckat. AS-202 brukar ibland också kallas för Apollo 3.

AS-203. Obemannad. Huvuduppdraget var att undersöka hur väl S-IVB (tredjesteget på Saturn V) fungerade i viktlöshet. Testet visade inte på några problem och ansågs mycket lyckat. AS-203 brukar ibland kallas för Apollo 2.

AS-204 kallas även Apollo 1. Astronaterna "Gus" Grissom, Ed White och Roger Chaffee omkom i en brand underApollo 1 Patch
ett marktest inför detta uppdrag. Uppdaget gavs namnet Apollo 1 för att hedra astronaterna.
* Datumet som anges är datum för branden.
En upprepning av AS-204 (därav upprepningen av provnumren) gjordes 1968-01-22 och kallades för Apollo 5.

AS-501 Obemannad. Första starten med Saturn V. Vid starten föll innertaket i CBS's kommentatorhytt ned över Wahlter Chronkite. Kallades för Apollo 4.
i de kommande starterna användes en sorts ljuddämpare på startplattan. Massor med vatten pumpades in under Saturn vid starten för att minska oväsendet.

AS-502 Obemannad. Fortsatt utprovning av Apollo/Saturn V. Kallades för Apollo 6.

En bra interaktiv grafik från NASA visar hur det går till.

Här kan du se alla landningsplatserna på Månen från Apollo- , Surveyor- och Lunaprojekten.

 

 

Parkinsonförbundet