Lunaserien

 

(de uppdrag som räknas upp här är inte alla, de flesta misslyckade uppdragen fick namn som 1960A, 1960B, 1963A o.s.v.)

Luna 1
Startade med en R-7 Semyorka den 2 januari 1959. Var den första förbiflygningen av månen.
Passerade på 6000 km avstånd från månen den 4 januari 1959.

Luna 2
Startade med en R-7 Semyorka den 12 september 1959. Det första människoskapade objekt som nådde (slog ned)
på månens yta.

Luna 3
Startade med en R-7 Semyorka den 4 oktober 1959.
Luna 3 sände de första bilderna av månens baksida tillbaka till Jorden. Passerade månen på 6200 km avstånd den 6 oktober 1959.

Luna 4
Startade med en Molniya 8K78/R-7A den 2 april 1963.
Avsikten med Luna 4 är något osäker, men den sattes först i en bana runt Jorden för att sedan
åter tända raketmotorn och placera Luna 4 i en bana mot månen. Passerade månen på 8300 km avstånd den 5 april 1963.
Det har spekulerats i att Luna 4 var ett försök till mjuklandning på månen.

Luna 5
Startade med en Molniya 8K78/R-7A den 9 maj 1965.
Försök till mjuklandning på månen, men bromsraketerna fungerade inte.

Luna 6
Startade med en Molniya 8K78/R-7A den 8 juni 1965.
Avsikten var att mjuklanda på månen. När man tände bromsraketerna visade det sig att de inte gick att slå av innan det blev slut på bränsle.
Det gjorde att Luna 6 passerade månen på 160 000 km avstånd.

Luna 7
Startade med en Molniya 8K78/R-7A den 4 oktober 1965.
Avsikten var att mjuklanda på månen.
P.g.a. problem med bromsraketen kraschade Luna 7 mot månytan i Oceanus Procellarum (Stormarnas Hav).

Luna 8
Startade med en Molniya 8K78/R-7A den 3 december 1965.
En kopia på Luna 7 på alla sätt. Avsikten var att mjuklanda på månen.
P.g.a. problem med bromsraketen kraschade Luna 8 mot månytan i Oceanus Procellarum (Stormarnas Hav).

Luna 9
Startade med en Molniya 8K78/R-7A den 31 januari 1966.
Första mjuklandningen på månen. Landade den 3 februari 1966 i Oceanus Procellarum (Stormarnas Hav). Sände tillbaka bilder från månens yta.

Luna 10
Startade med en Molniya 8K78/R-7A den 31 mars 1966.
Luna 10 var den första rymdsonden i bana runt månen.

Luna 11
Startade med en Molniya 8K78/R-7A den 24 augusti 1966.
Gick in i bana runt månen den 28 augusti 1966 för att göra undersökningar från omloppsbanan.

Luna 12
Startade med en Molniya 8K78/R-7A den 22 oktober 1966.
Gick in i omloppsbana runt månen den 25 oktober 1966. Sände tillbaka bilder till Jorden.

Luna 13
Startade med en Molniya 8K78/R-7A den 21 december 1966.
Mjuklandnade i Oceanus Procellarum (Stormarnas Hav) på julafton 1966. Undersökte månytan och tog panoramablider.

Luna 14
Startade med en Molniya 8K78/R-7A den 7 juli 1968.
Diverse undersökningar från omloppsbana runt månen.

Luna 15
Startade med en Proton den 13 juli 1969.
Gick 52 varv runt månen för att slutligen slå ned på månens yta den 21 juli 1969.

Luna 16
Startade med en Proton den 12 september 1970.
Mjuklandade i Mare Fecunditatis (Fruktbarhetens Hav). Luna 16 var en robotsond som sände tillbaka 100 gram månmaterial till Jorden.

Luna 17/Lunokhod 1
Startade med en Proton den 10 november 1970.
Luna 17 hade (Lunokhod 1), en fjärrstyrd månbil, med sig. Lunokhod 1 fungerade i nästan ett år på månens yta och hade under den tiden rullat ca 10 km och sänt mer än 20 000 TV-bilder till Jorden.

Luna 18
Startade med en Proton den 2 september 1971.
Gick in i bana runt månen den 7 september 1971. Efter 54 varv runt månen tändes bromsraketerna, men något gick snett och Luna 18 kraschade mot månytan.

Luna 19
Startade med en Proton den 28 september 1971.
Gick in i bana runt månen den 3 oktober 1971. Gjorde mätningar av gravitationavvikelser, solvind m.m

Luna 20
Startade med en Proton den 14 februari 1972.
Mjuklandade nära Mare Fecunditatis (Fruktbarhetens Hav) och förde 30 gram månmaterial till Jorden.

Luna 21/Lunokhod 2
Startade med en Proton den 8 januari 1973.
Landade i Le Monnier-kratern i Mare Serenitatis (Klarhetens hav). Hade den fjärrstyrda månbilen Lunokhod 2 ombord.

Luna 22
Startade med en Proton den 29 maj 1974.
Månkretsare. Undersökte bl.a. månens gravitationsfält.

Luna 23
Startade med en Proton den 28 oktober 1974.
Avsikten var att mjuklanda och hämta hem månmaterial tillbaka till Jorden. Landaren skadades dock vid landningen
så att inga prover kunde tas.

Luna 24
Startade med en Proton den 9 augusti 1976.
Mjuklandade i Mare Crisium (Farornas Hav) och 170 gram månmaterial sändes tillbaka till Jorden.

 

Parkinsonförbundet