Marinerserien

 

NASA hade ursprungligen planerat att sända upp 12 st sonder i Marinerserien.
Det "blev" 10 st beroende på att Mariner 11 och 12 är mer kända som Voyager 1 och 2.

Mariner 1.
Försök till förbiflygning av Venus.
Starthaveri med en Atlas-Agena den 22 juli 1962.

Mariner 2.
Förbiflygning av Venus.
Var backup för Mariner 1. Sändes upp med en Atlas-Agena B den 27 augusti 1962.
Passerade på 34 800 km avstånd från Venus den 14 december 1962. Befinner sig sedan dess i en bana runt solen.
Kallas ibland även Mariner-Venus 1962.

Mariner 3.
Försök till förbiflygning av Mars.
Startade med en Atlas-Agena D den 5 november 1964.
Sändningarna från Mariner 3 upphörde 9 timmar efter start.

Mariner 4.
Förbiflygning av Mars.
Startade med en Atlas-Agena D den 28 november 1964 och passerade på 9800 km avstånd från Mars
den 15 juli 1965. 21 fotografier togs.
Kallas ibland även Mariner-Mars 1964.

Mariner 5.
Förbiflygning av Venus.
Var ursprungligen tänkt att vara backup för Mariner 4 till Mars med uppdraget gjordes om
till en förbiflygning av Venus i stället.
Sändes upp med en Atlas-Agena D den 14 juni 1967.
Passerade 4000 km från Venus den 19 oktober 1967.
Kallas ibland även Mariner-Venus 1967.

Mariner 6.
Förbiflygning av Mars.
Startade med en Atlas-Centaur den 24 februari 1969. Passerade på 3400 km avstånd
från Mars den 31 juli 1969. Sände bl.a. tillbaka 26 närbilder av Mars yta.
Kallas ibland även Mariner T eller Mariner-Mars 69A.

Mariner 7.
Förbiflygning av Mars.
Identisk med Mariner 6.
Startade med en Atlas-Centaur den 27 mars 1969. Passerade på 3430 km avstånd
från Mars den 2 augusti 1969.

Mariner 8.
Försök att sätta en sond i omlopp runt Mars.
Startade den 9 maj 1971 med en Atlas-Centaur. 6 minuter efter start havererade Centaursteget.

Mariner 9.
Försök att sätta en sond i omlopp runt Mars.
Identisk med Mariner 8.
Var ursprugligen tänkt att vara den ena sonden i projektet Mariner 8/9.
Sändes upp med en Atlas-Centaur den 30 maj 1971 och gick in i bana runt Mars 14 november 1971.
Under perioden november 1971 - oktober 1972 sändes ca 6 Gbyte information tillbaka till Jorden.
Det var en väldig massa data på den tiden.
Mariner 9 kartlade Mars yta, undersökte atmosfären m.m. till den 27 oktober 1972 då den "övergavs".
Mariner 9 kretsar fortfarande runt Mars.
Kallas ibland även Mariner-I eller Mariner-Mars 71.

Mariner 10.
Förbiflygning av Venus och Merkurius.
Startade med en Atlas-Centaur den 3 november 1973.
Passerade Venus på ett avstånd av 5700 km den 5 februari 1974. Passerade Merkurius på ett avstånd av
704 km den 29 mars 1974 och en andra gång de 21 september 1974 på 48000 km avstånd.
Den 16 mars 1975 skedde en tredje passage på 327 km höjd.
Mariner 10 var den första sonden att passera Merkurius (nära i alla fall).
Kallas ibland även Mariner-J eller Mariner Venus/Mercury 73.

 

Parkinsonförbundet