Marsserien

 

Marsserien skulle som man kan höra på namet, utaforska Mars och försöka mjuklanda där.

Mars 1
Startade med en Molniya 8K78/R-7A den 1 november 1962.
Avsikten var att flyga förbi Mars på ett avstånd av ca 11 000 km.
Problem med bl.a. ett gyro gjorde att man passerade Mars på ett avstånd av ca 190 000 km.

Mars 2
Startade med en Proton den 19 maj 1971. Bestod av en kretsare och en landare.
Avsikten var att fotografera Mars yta och göra diverse undersökningar.
Landaren störtade mot Mars yta den 27 november 1971. Kretsaren sände dock tillbaka stora mängder med data.
Blev det första människoskapade föremålet på Mars. (De första människoskapade fragmenten, rättare sagt)

Mars 3
Startade med en Proton den 28 maj 1971. Identisk med Mars 2.
Mjuklandade på Mars men tystnade efter 20 sekunder utan att några data hann sändas tillbaka. Kretsaren sände dock tillbaka stora mängder med data.

Mars 4
Startade med en Proton den 21 juli 1973.
Avsikten var att mjuklanda på Mars men ett fel i omborddatorn gjorde att sonden passerade Mars på ett avstånd av 2200 km.

Mars 5
Startade med en Proton den 25 juli 1973.
Avsikten var att kretsa runt Mars och bl.a. fungera som kommunikationlänk för de kommande Mars 6 och Mars 7.
Mars 5 tystnade dock efter några dagar.

Mars 6
Startade med en Proton den 5 augusti 1973.
Landaren sände tillbaka data men tystnade vid, eller just innan, landningen som skedde i en hastighet av ca 60 m/s.
Det var ändå de första data som man hade fått från Marsytan. (eller nära ytan)

Mars 7
Startade med en Proton den 9 augusti 1973.
Landaren missade Mars med 1300 km.

 

Parkinsonförbundet