Veneraserien

 

Det kan vara lätt att tro att alla Venerasonderna som Sovjet sände till Venus var lyckade och att de aldrig råkade ut för några haverier.
På sätt och vis är det väl sant, men Sovjet kallade alla de misslyckade uppdragen för Cosmos.

Venera 1
Den första Venusproben.
Sändes upp med en Molniya 8K78 den 12 februari 1961.
Passerade Venus på ett avstånd av ca 100 000 km den 19 maj 1961. Radiokontakten med sonden bröts emellertid redan 7 dagar efter start.

Venera 2
Sändes upp med en Molniya 8K78 den 12 november 1965.
Passerade Venus den 27 februari 1966 på ett avstånd av 24 000 km.
Sonden tystnade emellertid innan den kom fram till Venus.

Venera 3
Avsikten var att landa på Venus.
Sändes upp med en Molniya 8K78 den 16 november 1965.
Venera 3 blev det första människoskapade objektet på en annan planet vid nedslaget på Venus yta. Sonden tystnade dock på vägen ned.

Venera 4
Avsikten var undersökningar av Venus atmosfär.
Sändes upp med en Molniya 8K78 den 12 juni 1967.
Gjorde diverse undesökningar av atmosfären och avslutade uppdraget med att ulösa en fallskärm och dala ned i Venusatmosfären.

Venera 5
Avsikten var undersökningar av Venus atmosfär.
Sändes upp med en Molniya 8K78 den 5 januari 1969.
Lik Venera 4 men mera robust byggd. Antagligen hade man lärt av Venera 4 att det atmosfäriska trycket var större och temperaturen var högre än man hade trott.
Data erhölls från kapseln under 53 minuter.

Venera 6
Avsikten var undersökningar av Venus atmosfär.
Sändes upp med en Molniya 8K78 den 10 januari 1969.
Lik Venera 5. Data erhölls från kapseln under 51 minuter.

Venera 7
Avsikten var att landa på Venus.
Sändes upp med en Molniya 8K78 den 17 augusti 1970.
Sände tillbaka svaga signaler i drygt 20 minuter efter landning.
Det här var de första signalerna som erhölls från ytan på en annan planet.
Atmosfärtrycket på Venus yta visade sig vara ca 90 bar och temperaturen ca 460 grader C.

Venera 8
Avsikten var att landa på Venus.
Sändes upp med en Molniya 8K78 den 27 mars 1972.
Sände data under hela nedfärden och och 50 minuter på Venusytan.

Venera 9
Avsikten var att landa på Venus. Bild på landaren.
Sändes upp med en Proton 8K82K den 8 maj 1975.
Gjorde mätningar av Venusatmosfären och sände tillbaka en svarvit bild av ytan.

Venera 10
Avsikten var bla. att landa på Venus och sända tillbaka bilder. Bild på landaren.
Sändes upp med en Proton 8K82K den 14 juni 1975.
Gjorde mätningar av Venusatmosfären och sände tillbaka en svarvit bild av ytan.

Venera 11
Avsikten var bl.a. att landa på Venus och sända tillbaka färgbilder.
Sändes upp med en Proton 8K82K den 9 september 1978.
Sände inte tillbaka några bilder p.g.a. att linsskydden på kamerorna inte frigjordes vid landningen.

Venera 12
Identisk med Venera 11.på alla sätt. Avsikten var bl.a. att landa på Venus och sända tillbaka färgbilder.
Sändes upp med en Proton 8K82K den 14 september 1978.
Sände inte tillbaka några bilder p.g.a. att linsskydden på kamerorna inte frigjordes vid landningen.

Venera 13
Avsikten var bl.a. att landa på Venus och sända tillbaka färgbilder.
Sändes upp med en Proton 8K82K den 30 oktober 1981.
Gjorde vissa markprov och sände tillbaka den första färgbilden fån Venus yta.

Venera 14
Identisk med Venera 13. Avsikten var bl.a. att landa på Venus och sända tillbaka färgbilder.
Sändes upp med en Proton 8K82K den 4 november 1981.
Sände tillbaka färgbilder, men markproverna blev inte vad man hade tänkt sig. Anledningen var att ett av
linsskyden som kastades av från kamerorna vid landningen lade sig under undersökningsarmen för markproverna.
Trots detta kunde vissa försök göras, men i begränsad omfattning.

Venera 15
Avsikten var radarundersökning av Venus från omloppsbana runt Venus.
Sändes upp med en Proton 8K82K den 2 juni 1983.
Tilsammans med Venera 16 kartlades ett område från nodpolen till ca 30 grader N.

Venera 16
Identisk med Venera 15. Avsikten var radarundersökning av Venus från omloppsbana runt Venus.
Sändes upp med en Proton 8K82K den 7 juni 1983.
Tilsammans med Venera 15 kartlades ett område från nodpolen till ca 30 grader N.

 

Parkinsonförbundet