Zondserien

 

Var egentligen två serier i en. Den första serien (Zond 1 - 3) var sonder i stil med Venera och Mars, medan
Zond 4 - Zond 8 var en variant av Sojuz som skulle användas i månfärder, men de var inte fullbestyckade.

Zond 1
Sändes upp med en Molniya 8K87K den 2 april 1964.
Kontakten med sonden bröts den 14 maj 1964. Flög förbi Venus den 14 juli 1964 på ca 100 000 km avstånd.

Zond 2
Sändes upp med en Molniya 8K87K den 30 november 1964.
Flög förbi Mars den 6 augusti 1965 på ett avstånd av 1500 km.

Zond 3
Sändes upp med en Molniya 8K87K den 18 juli 1965.
Passerade Månen på ca 10 000 km avstånd och sände tillbaka 25 bilder på månens baksida av mycket god kvalite.

(OBS Zond 4 - 8 var en variant av Sojuz som siktade mot framtida månfärder)

Zond 4
Sändes upp med en Proton 8K82K den 2 mars 1968.
Avsiken var att göra ett s.k. "skip-inträde" i atmosfären. (Vid ett "skip-inträde" studsar kapseln när det träffar på de yttre lagren av jordatmosfären för att längre bort göra ett nytt inträde.)
Zond 4 gjorde emellertid ett för brant inträde i atmosfären så att studsen uteblev.
Zond 4 störtade därför över Västafrika och markkontrollen sprängde kapseln.

Zond 5
Sändes upp med en Proton 8K82K den 14 september 1968.
Lyckad test som liknade en hel månfärd (start, parkeringsbana runt jorden, TLI, parkeringsbana runt månen, TEI, återinträde m.m ) - utom själva månlandningen och besättningen.

Zond 6
Sändes upp med en Proton 8K82K den 10 november 1968.
Påminde på många sätt om Apollo 8 men Zond 6 var obemannad. Altt gick i stort sett bra fram till
det att en packning sprack i kapseln på hemvägen. Luften i kapseln läkte då ut. (Det hade dödat ev. kosmounauter).
Som om inte det räckte så sprack huvudfallskärmen vid återinträdet och det hade definitivt
dödat ev. återstående kosmounauter.

Zond 7
Sändes upp med en Proton 8K82K den 7 augusti 1969.
I stort sett en upprepning av Zond 6. Skillnaden var att den är gången fungerade allt.

Zond 8
Sändes upp med en Proton 8K82K den 20 oktober 1970.
I stora drag en upprepning av Zond 7. Man gjorde dock mer och fler undersökningar av månytan
från omloppsbana runt månen på Zond 8.

 

Parkinsonförbundet