Solen
Merkurius
Venus
Mars
Asteroiderna
Jupiter
Saturnus
Uranus
Neptunus
Pluto
Kometer
Meteorskurar
Dvärgplaneter
Trans Neptunian Objects
Near Earth Objects Potentionally Hazardous Asteroids

Dvärgplaneter

 

En DVÄRGPLANET är enligt IAU (International Astronomical Union) ett objekt som uppfyller följande:

  1. Den SKA kretsa runt solen.
  2. Den SKA ha en massa som är tillräckligt stor för att den ska bli rund av sin egen gravitation.
  3. Den får INTE vara en satellit. (Till något annat än solen)
  4. Den får INTE ha "rensat" sin omgivning från materia som planetesimaler. (asteroidliknande objekt)

Historien bakom detta är att IAU var tvungna att komma med en definition för att astronomerna skulle veta hur de skulle klassificera bl.a. Pluto. Tidigare var det inget problem, men då man började att hitta fler objekt utanför Pluto's bana började man inse att man behövde en klar definition vad som är en planet.
Man tänkte sig först en definition alla objekt som uppfyller villkor 1 och 2 ovan skulle räknas som planet. Det innebar att dock solsystemet innehöll mängder med planeter. (bl.a. skulle flera månar räknas som planeter)
Därför var man tvungen att införa villkor 3 och för att inte t.ex. Ceres (Pluto är också ett exempel) skulle räknas som planeter var man även tvungen att införa villkor 4.

Antalet dvärgplaneter ökar hela tiden då det upptäcks fler men i skrivande stund erkänner IAU (Internationella Astronomiska Unionen) 5 st dvärgplaneter.
Det betyder att solsystemet innehåller 8 planeter, minst 5 dvärgplaneter (Pluto, Ceres, Eris, Makemake och Haumea) samt ett mycket stort antal asteroider och ett mycket stort antal kometer.
(Sannolikt är det verkliga antalet dvärgplaneter mycket högt)

Ceres upptäcktes 1801 av Guiseppe Piazzi när han letade efter en planet som enligt Titius-Bodes "lag" skulle finnas på 2,8 AE avstånd från Solen.
Det är bara Ceres i asteroidbältet som "kvalar in" som dvärgplanet, men asteroiderna Vesta, Pallas och Hygeia är på gränsen.
Ceres är den största medlemmen i asteroidbältet med en diameter på ca 950 km.
Se även sidan om asteroiderna

Eris är den största medlemmen av klassen TNO dit även Pluto, Haumea och Makemake hör. Eris har t.o.m. en större diameter än Pluto med ca 2800 km. Eris upptäcktes i januari 2005 och kallades förut Xena.
En kul detalj är att det var Eris, eller Xena som den kallades först, som var upphov till den våldsamma debatt omkring Pluto's "degradering" från planet till dvärgplanet. Eris råkar också vara namnet på osämjans gud i grekisk mytologi.
Makemake upptäcktes den 31 mars 2005 och kallades först 2005 FY9.
Den fick namnet därför att den upptäcktes omkring påsk och det finns en skapelsegud i mytologin på Påskön som heter så. (allting har en förklaring...)
Haumea upptäcktes 28 december 2004 och kallades till en början för 2003 EL61. Haumea har två månar också.
Se även sidan om TNO's

 

 

 

 

Parkinsonförbundet