Solen
Merkurius
Venus
Mars
Asteroiderna
Jupiter
Saturnus
Uranus
Neptunus
Pluto
Kometer
Meteorskurar
Dvärgplaneter
Trans Neptunian Objects
Near Earth Objects Potentionally Hazardous Asteroids

Meteorskurar

 

Det förekommer ett antal meteorskurar som alltid inträffar på ungefär samma datum varje år. De största är Leoniderna, Perseiderna, Geminiderna och Kvadrantiderna. En meteor är ett sand- eller gruskorn som faller in i atmosfären och brinner upp när det upphettas mot luften.
En meteorskur inträffar när Jorden bana skär banan för en svärm meteorider. Meteoriderna är för det mesta väldigt små. För det mesta är de som sandkorn, ibland kan de vara något större.
(Ett grus/sten/sandkorn kallas meteorid i rymden, när den brinner in jordatmosfären kallas den för en meteor och det som eventuellt blir kvar på marken kallas för en meteorit.)
Alla meteorskurar associeras med en utbränd komet eller liknande. När Solen har ångat bort all koldioxidsnö m.m. från kometen, finns bara en grushög kvar. Den sprids så småningom ut längs kometens bana.
Tro det eller ej, men det är ca 40 ton småsten och sandkorn som faller ned på jorden per dag. Vart 100:e år (ca) kommer ett objekt i stora drag så stort som en bil. (Tunguska eller Chebylainsk)
Varken Jordens eller kometens banor ändrar sig med tiden, de kommer alltid att korsa varandra på samma ställe.
Det får till följd att de kommer alltid på samma datum och samma ställe på himlen sett från Jorden.
Det är lätt att tänka sig att Jorden blir pepprad med småsten från rymden, men det är egentligen tvärt om. Det är småstenen (meteoriderna) som befinner sig i rymden utspridd i en bana runt solen och Jorden som plöjer väg genom meteoriderna. Det får den effekten att de flesta skurar får sitt maximum (beroende på varifrån de kommer) när du befinner dig på den sidan av Jorden som går först genom meteoriderna. (Det snöar kraftigare mot vindrutan än bakrutan när du kör bil i snöfall). I praktiken betyder det att skurarna når sitt maximum oftast på småtimmarna. Vissa meteorskurar varar dock flera dagar. Var på himlen (radiationspunkten, läs nedan) finns spelar också in. Befinner sig radiationspunkten lågt över horisonten ser man helt enkelt inte så många meteorer.
Meteorskurarna har oftast namn efter den stjärnbild de kommer ifrån. Leoniderna kommer från Lejonets stjärnbild, Geminiderna från Tvillingarna o.s.v.

Radiationspunkt (RA och Dec)
Att bestämma positioner på himlavalvet är inte helt enkelt. En fast nordpol och en fast sydpol är enkelt, man tar bara de punkter jordaxeln pekar på och kallar den +90 och -90 d.v.s. "latituden". Sen kallar man "latituden" för Deklination (Dec) Deklinationen anges i grader mätt mot norr. (Vinkelrätt mot ekliptikan)
För att få en referenspunkt i "longitud" måste man vara lite finurligare. På Jorden har man helt enkelt bestämt att 0° longitud ska gå genom Greenwichobservatoriet utanför London.
På liknande sätt har man gjort på himlen. Skillnaden är bara att man kan inte se "referenspunkten", man kan bara räkna fram den.
Solen rör sig över himlen längs ekliptikan, man kallar ibland ekliptikan för himmelsekvatorn. Förväxla inte detta med Solens rörelse på ett dygn utan jag menar den rörelse mot stjärnbakgrunden som är orsakad av att Jorden går runt Solen på ett år.
Vårdagsjämningen (dag och natt är lika långa över hela Jorden) inträffar den 20 mars och den position på ekliptikan som Solen har då kallas för vårdagsjämningspunkten. Den punkten kallar man RA 0.
(Rektascension på svenska eller Right Ascension på engelska). Man anger inte positionen i RA i grader utan i timmar, munuter och sekunder och ett varv är 24 timmar. Man räknar "är vänster" så RA 1h 30m är då 360 * 1,5/24 d.v.s 22,5° vänster om vårdagsjämningspunkten. Anledningen till att man delar in dygnet i timmar, minuter och sekunder istället för i grader är att det underlättar när man ska hitta en viss stjärna i ett teleskop. Man måste ta hänsyn till sådana saker som den exakta longituden som man befinner sig på m.m. Med RA i timmar, minuter och sekunder och om man använder sig av "inställningsskalor" (i brist på bättre översättning, på engelska setting circles) underlättar man speciellt proceduren för att kalibrera teleskopets upphängning. I datorstyrda moderna teleskop spelar det dock ingen roll vilken enhet man använder, men i de allra flesta stjärnkartor kommer RA alltid att anges i timmar, minuter och sekunder (troligen).
Men man ska inte stirra sig blind på radiationspunkten för att få se meteorer, de syns över större delan av himlen, de ser bara ut att komma ifrån radiationspunkten.
Om man ska titta på meteorer så ska man inte ha ett teleskop. Bara dina ögon eller en vanlig kikare är bäst.

ZHR (Zenith Hour Rate)
ZHR är ett mått på hur många meteorer per timme med en magnitud av över 6,5 man kan vänta sig om radiationspunkten är i zenit, dvs rakt upp.
(Lite förenklat)
För att se en meteor med magnitud 6,5 krävs det absolut perfekta observationsförhållanden och att man råkar titta på rätt ställe. Man ska ha bra ögon också.
ZHR är alltså inte ett mått på hur många synliga meteorer per timme man kan se egentligen.
Man kan nog räkna mer att om en meteorskur har en ZHR på 100 så ser man kanske 10 starka meteorer per timme. (Mycket ungefärligt)
Man ska alltså inte sätta likhetstecken mellan ZHR och hur många meteorer man får se, då blir man väldigt besviken.

Stora meteorskurar

En fråga som jag får då och då är: "vilket håll ska man titta för att se meteorerna?" Det är inte så lätt att svara på, för att ge ett svar måste man veta vad klockan är, därför anger jag radiationpunkt på himlen. Mycket grovt kan man säga att de kommer oftast från någonstans mellan öster och söder. (beroende på vad klockan är m.m.)
Förutom lite annan info ger jag tidpunkt för meridianpassage (vad klockan är när radiationspunkten är som högst på himlen, dvs i söder), månens upp- och nedgång och hur stor del av månen som är upplyst samt den ZHR som meteorskuren brukar ha. Tidpunkten för meridianpassagen är när radiationspunkten är i söder d.v.s. när den är som högst på himlen och chanserna är störst att man får syn på meteorer. (beroende lite på månens position) Elevationen vid meridianpassagen är angiven i förhållande till horisonten. Tidpunkterna som anges är Vidsels normaltid (65° N 20° E). De är ju då inte helt korrekta i andra delar av landet. Solen står ju inte exakt i söder kl 12.00 i hela landet heller. Men nästan.
Kom ihåg att stjärnorna rör sig med 15°/timme.

NASA/courtesy of nasaimages.org
 
NASA/courtesy of nasaimages.org
 
Credits : NASA
 

Kvadrantiderna 3 Januari 2015
Kvadrantiderna är en ganska stark meteorskur med ett kort maximum den 3 Januari. Månen stör mycket i år.
Radiationspunkten är i Björnvaktarens stjärnbild. (Bootes).
Tiderna är angivna i lokal tid.
Aktiva 1 - 5 januari.

Radiationspunkt 15h 20m +48°


Lyriderna 22 april 2014
Lyriderna kan ge ifrån sig riktigt starka meteorer. Häruppe i norra Sverige börjar det tyvärr vara ganska ljust på tidigt på mornarna så man får inte vänta till de är i meridianpassage. Då är det morgon i norra Sverige. Man får alltså inte vänta till småtimmarna.
Aktiva 16 - 25 april
Tiderna är angivna i lokal tid.

Radiationspunkt 18h 04m +34°

Perseiderna 12 Augusti 2014
Perseiderna kan vara lite svåra att observera här uppe i norra Sverige (Vidsel) därför att det blir inte riktigt mörkt på natten så tidigt på hösten men på lägre latituder är Perseiderna en av de mest populära meteorskurarna.
Radiationspunkten är i stjärnbilden Perseus (Skytten)
Aktiva 17 juli - 24 augusti.
Tiderna är angivna i lokal tid.

Radiationspunkt 03h 05m +58°

Orioniderna 21 oktober 2014
Orioniderna är en skur mellan 2 okt - 7 nov med toppen den 21 oktober.
Orioniderna är associerad med Halleys komet, d.v.s. Jorden korsar vid detta datum Halleys komets bana (ungefär). Radiationspunkten ligger i Orions stjärnbild.
Aktiva 2 - 7 november

Radiationspunkt 06h 20m +15°

Leoniderna 17 November 2014
Leoniderna är kända för att ibland bjuda på fruktansvärda meteorstormar med ZHR på flera tusen medan de däremellan ibland bara har ca 15 i ZHR. Stora meteorstormar från Leoniderna brukar komma med ungefär 33 års mellanrum, men undantag finns.
Leoniderna är också en ganska kort skur där max ZHR inträffar kvällen/natten den 17 November.
2008 gav Leoniderna endast en ZHR på max 99, lite av en besvikelse. 1966 och 1999 var det däremot möjligt att se enorma mängder Leonider. Upp mot 150000/timme när det var som värst, men det var väldigt extremt. Det borde bli ett bra år 2032 m.a.o.
Här på höga latituder (norra Sverige) brukar Leoniderna vara årets bästa meteorskur. Leoniderna's ZHR är dock ganska oregelbunden, den kan variera mellan 10 till flera tusen vid maximum så ibland blir Leoniderna en besvikelse.

Radiationspunkt 10h 12m +21°

Geminiderna 14 December 2014
Geminiderna är kända för att ha starka och olikfärgade (vita, gula, gröna, blå) meteorer.
2008 års Geminider hade sin topp (ZHR) kl. 02:00 den 14 December. Den var 139.
En av de vackraste och bästa skurarna.
Radiationspunkten är i Tvillingarnas stjärnbild. (Gemini)
Aktiva 7 - 17 december
Tiderna är angivna i lokal tid.

Radiationspunkt 07h 28m +32°

 

 

 

 

 

Parkinsonförbundet