Solen
Merkurius
Venus
Mars
Asteroiderna
Jupiter
Saturnus
Uranus
Neptunus
Pluto
Kometer
Meteorskurar
Dvärgplaneter
Trans Neptunian Objects
Near Earth Objects Potentionally Hazardous Asteroids

NEO/PHA (Near Earth Objects/Potentially Hazardous Asteriods)

 

En grupp objekt kallas för NEO's. Det är objekt som då och då kommer ganska nära Jorden. De delas in i NEC's (Near Earth Comets), NEA's (Near Earth Asteroids) och PHA's (Potentially Hazardous Asteriods) samt ytterigare en par klasser.
Av dessa är det PHA's som är de riktigt intressanta. Hollywood har producerat ett antal katastoffilmer som handlar om asteroidnedslag på Jorden, jag tänker på filmer som Armaggeddon, Deep Impact m.fl. och de objekt det är fråga om i den fallen är PHA's. Nedslaget i Tunguska 1908 var eventuellt en komet (NEC)
Fastän risken är mycket liten att vi ska träffas av en asteroid så är den inte helt försumbar. (Tänk på Harrisburg) Men risken är väldigt liten, det är mycket farligare att röka och äta fet mat.

Definitionen på en PHA är att den ska komma närmare Jorden än 0,05 AE (7,5 miljoner km, ca 20 ggr avståndet till månen) och ha en absolut magnitud av minst 22. I praktiken betyder det att en PHA måste vara större än ca 150 m i diameter. En träff av en asteroid som är ca 50 m i diameter (som den som skapade Meteor Crater i Arizona) är alltså enligt definitionen inte en träff av en PHA utan en NEO. En träff av en PHA är en rejäl smäll som skulle få stora konsekvenser globalt på Jorden.
Vi känner nu till mer än 1300 PHA's.

Några passager som skett sedan 1990 och senare som är värda att notera.
- För jämförelsens skull kan noteras att de geostationära satellitena är på 36 000 km (ca 0,1 LD) höjd och månen är 384 000 km (1 LD) långt borta.
När det gäller storlek och passageavstånd är värdena mycket varierande beroende på källan.
Det enda man kan lita på är egentligen tidpunkten för passagen. För passager som redan har skett är det ju givetvis enklare.

Namn Datum Diam Avst * Anm
2002 MN 2002-05-14 70 m 0,3  
2002 XV90 2002-12-11 30 m 0,3  
2004 OD4 2004-07-16 17 m 0,4  
2004 FU162 2004-03-31 8 m 0,03 min avst 6400 km. passerade långt under GPS-satelliterna.
2004 YD5 2004-12-19 6 m 0,1  
2004 FH 2004-03-18 20 m 0,2  
2005 WN3 2005-11-26 4 m 0,2  

Några framtida nära passager av PHA's

Namn Datum Diam Avst * risk** Anm
1999 AN10 2027-08-07 1000 m 1 0  
2001 WN5 2028-06-26 1000 m 0,64 0  
Apophis 2029-04-13 600 m 0,09 0 (2004 MN4)
2001 AV43 2029-11-23 130 m 0,62 0  
2011 AG5 2040-02-05 140 m 0 1/500 2011 AG5 passerar Jorden 2023-02-03, efter den passsagen kan vi säga mer om nedslagsrisken 2040-02-05. Upptäckes 2011-01-08.
           
* minsta avstånd. anges i LD om ej annat anges från Jorden mitt. (1 LD = 1 Lunar Distance = 364 000 km).
** risken för nedslag, om ej annat anges, enligt Turinoskalan, tidigare hade Aphopis en etta men nu efter fler beräkningar har man sänkt den till en nolla.
Ofta upptäcks asteroider bara någon månad innan passage, därför kommer med stor säkerhet många fler asteroider än ovanstående att passera Jorden.
En speciell NEO är 2000 SG344.
Den återkommer i maj 2069 (på 0,5 LD), men har en lite ovanlig bana och man misstänker att 2000 SG355 är ett gammalt raketsteg från Apollo-tiden. 2000 SG344 skulle i så fall vara det första artificiella NEO't.
Jorden har träffats många gånger tidigare, man tror att det var en asteroid med en diameter på ca 10 km som utplånade dinosaurierna. Det finns massor med kratrar över hela Jorden, men Jordens erosion gör att de flesta går inte att se med blotta ögat. Det är först efter geologiska undersökningar man kan säkert säga om det är en meteoritkrater eller t.ex. en gammal vulkan.Det är i huvudsak tre parametrar som pelar roll när det gäller kraterns storlek och förstörelsen på marken.
De är
1. Asteriodens sammansättning. (om det är en grushög eller en stenklump m.m.)
2. Asteriodens diameter (givetvis)
3. Asteroiden hastighet vid nedslaget.
Av desa är det parameter 3 som är den klart viktigaste.

Ibland är det ändå inget tvivel.
Se här en bild på Meteor Crater i Arizona. En asteroid med en diameter på ca 50 m slog ned där för ca 50 000 år sedan. Energin som frigjordes vid nedslaget beräknas till ca 5-10 megaton TNT. Asteroiden som slog ned var dock för liten för att få kallas för en PHA.
Listan med upptäckta NEO's utökas ständigt. Nya objekt upptäcks hela tiden, ibland bara timmar innan de passerar. Numer så känner vi till bortåt 9000 NEO med en diameter av mer än ca 1 m.
Meteor Crater
 
Den 9 oktober 1992 hördes en krach utanför familjen Knapps hus i New York.
Meteoren träffade bagageluckan på en röd Chevrolet Malibu av 1980 års modell. Bilen ägdes av den då 17-åriga Michelle Knapp. De satt inomhus och tittade på TV då de hörde en smäll framför huset. När de gick ut för att undersöka vad som hade hänt hittade de ett hål i bagageluckan som gick genom hela bilen. På asfalten under bilen låg meteoriten som också kan ses på bilden.
De kallade på polis och brandkår. (det luktade en hel del bensin om bilen, meteoriten träffade tanken) Konstigt nog tog det aldrig eld.
Michelle Knapp sade direkt efter händelsen till nyhetreportrarna att det var då i alla fall inte så stor skada skedd, rent ekonomiskt. Hon hade köpt bilen av sin moster för $300. Den hade fått ett högre andrahandsvärde, upptäckte Michelle Knapp. Omedelbart efter händelsen så sålde Michelle Knapp bilen till Iris Lang, hustru till en meteoritsamlare och -säljare vid namn Al Lang för $10000. Själva meteoriten delades i tre bitar och såldes till mateorithandlare för totalt $69000.
Den kallas numera bara för "The Peekskill Car" och har rest Jorden runt och visats upp.

Den 15 februari 2013 fich innevånarna i Chebylainsk, Ryssland vara med om något som bara inträffar kanske någon gång på flera tusen år. Det slog ned en asteroid/komet i Tunguska, Sibirien år 1910 men det här var över ett bebyggt område. Mer än 70% av Jordens yta är också täckt av vatten så såna här händeler är mycket sällsynta.
Asteroiden som slog ner i Chebylainsk, Ryssland var en relativt liten asteroid med ca 15 - 20 m diameter.
Nedslaget i Chebylainsk hade inget att göra med asteroid 2012 DA14 som av en händelse råkade passera i princip samtidigt på mycket nära håll.
Nedslaget i Chebylainsk skedde 2012-02-15 kl 03:20 UTC och närmaste passage för 2012 DA14 skedde samma dag kl 19:25 UTC men de hade inget med varandra att göra. Det kunde man se på deras omloppsbanor som inte alls liknade varandra. Det var bara ett närmast osannolikt sammanträffande.
Vid nedsaget i Chebylainsk frigjordes ca 500 kton TNT, drygt 30 ggr Hiroshimabomben. 1500 skadades så pass att de sökte vård efteråt, de flesta av flygade glassplitter. Ungefär 7200 byggnader blev skadade vid smällen.
Hade nedslaget skett 1 minut och 40 sekunder senare hade den slagit ned i södra Sverige i stället.
Asteroiden som slog ned hann inte få något namn. Den upptäcktes i samma sekund som den slog ned, nedslaget var en fullständig överrraskning. Man kan undra hur det är möjligt, men det berodde på att den använde sig av samma taktik som stridspiloter under andra världkriget, dom anföll med solen i ryggen. Asteroiden kom i stort sett från solen och man hade samtidigt ögonen på 2012 DA14, det är förklaringen.
En video på händelsen

 

Den största kratern på jorden som har blivit bekräftad som en nedslagskrater är Vredefortkratern i Sydafrika. Den ligger ca 120 sydväst om Johannesburg. Den beräknas vara ca 2 milljarder år gammal och den har numer en diameter på ca 150-200 km. Den beräknas dock till att varit bortåt 300 km som "färsk" (innan erosionen satte in).
Vid nedslaget förångades ca 70 kubikkilometer sten.

Vredefortkratern


 

.

 

 

 

 

 

 

Parkinsonförbundet