Solen
Merkurius
Venus
Mars
Asteroiderna
Jupiter
Saturnus
Uranus
Neptunus
Pluto
Kometer
Meteorskurar
Dvärgplaneter
Trans Neptunian Objects
Near Earth Objects Potentionally Hazardous Asteroids

Pluto, f.d. planet

 

Pluto är (inte) den yttersta planeten i vårt solsystem.

Pluto
Credits:NASA

 

Pluto upptäcktes 1930 av Clyde Tombaugh. Han ansåg att Neptunus uppvisade störningar i sin bana som bara kunde förklaras med närvaron av en yttre planet. Han beräknade var den 9:e planeten kunde befinna sig och började att fotografera området periodvis. Med en blinkkomparator undersökte han om det fanns några rörliga objekt på fotografierna, och till slut hittade han på det sättet Pluto.

Man har länge debatterat om Pluto ska räknas som en riktig planet eller en av många småplaneter i Kuiperbältet.
Den 24 augusti 2006 bestämde IAU (International Astronomical Union) sig för att Pluto inte är en planet och den "degraderades" då till småplanet. Skulle Pluto ha blivit upptäckt i dag, skulle den utan tvekan ha blivit kallad småplanet direkt.

Då IAU degraderade Pluto till en småplanet utbröt proteststormar framför allt bland amerikanska astronomer (Clyde Thombaugh var amerikan). Efter ett antal turer har IAU infört begreppet dvärgplanet. Pluto räknas numer som en dvärgplanet.

( Av detta kan vi lära att definitioner, det är inte att leka med....)

En enda rymdsond har till dags dato besökt Pluto och det är en sond kallad New Horizons. Den sköts upp 19 januari 2006 och passerade Pluto den 14 april 2015.

Pluto har fem kända månar, tre av dem heter Charon, Nix och Hydra.
Citat från Wikipedia "Två av Plutos fyra yttre månar upptäcktes 2005 med hjälp av Hubbleteleskopet och gavs ursprungligen endast beteckningarna S/2005 P1 respektive S/2005 P2. I juni 2006 namngavs dessa officiellt av IAU till Nix och Hydra, efter förslag från upptäckarna. Dessa nyupptäckta månar, som är alltför små för att kunna ses med amatörutrustning, befinner sig i banor mycket långt utanför Charons bana och är mycket mindre och mycket mer ljussvaga (magnitud 23) än Charon. Diametrarna på Nix och Hydra är 40 km eller något större.
Den 20 juli 2011 observerade Hubbleteleskopet en fjärde måne innanför Nix bana. Den nya månen fick den temporära beteckningen S/2011 P 1 eller P4 och döptes senare till Kerberos.
På bilder tagna i juni och juli 2012 av Hubbleteleskopet, upptäcktes en femte måne i bana runt Pluto. Den fick den temporära beteckningen S/2012 (134340) 1, eller P5, och döptes senare till Styx. Månarna har namngivits av upptäckarteamet."

2013 anordnades en Internetomröstning för att namnge S/2012 P1 och S/2012/ P5. Det fanns ett antal olika alternativ att välja på men det gick även att komma med egna förslag. William Shatner (Kapten Kirk) inkom då med förslagen Romulus och Vulcan. De blev av olika anledningar diskvalifierade men Kerberos och Styx passerade genom IAU:s "nålsöga".

Pluto yta består i huvudsak av sten och fruset kväve.

Massa 1,305 x 10E22 kg
Diameter vid ekvatorn 2 370 km
Densitet 2,03 g/cm2
Rotationtid 6,4 dygn
Medelavstånd till solen 5 870 miljoner km
Omloppstid 248 år
Gravitation vid ytan 0,6 m/s2
Flykthastighet vid ytan 1,1 km/s
Medeltemperatur vid ytan - 225 ° C
Tryck vid ytan 0
Antal månar 5

 

 

 

Parkinsonförbundet