Solen
Merkurius
Venus
Mars
Asteroiderna
Jupiter
Saturnus
Uranus
Neptunus
Pluto
Kometer
Meteorskurar
Dvärgplaneter
Trans Neptunian Objects
Near Earth Objects Potentionally Hazardous Asteroids

TNO (Trans Neptunian Objects)

 

QuaoarDet finns ett stort antal Trans Neptunian Objects (TNO). Man har till dags dato upptäckt mer än 1000 st, men det finns utan tvekan väldigt många fler. Enligt definitionen ska ett sådant objekt röra sig på ett medelavstånd utanför Neptunus bana.

Bilden här till vänster är en bild på Quaoar tagen av Hubble Space Telescope

 

Pluto räknas numera inte till planeterna utan Pluto är ett ganska stort TNO (och även dvärgplanet). Se en tabell över några viktigare TNO.

Här finns lista över alla kända TNO. Listan uppdateras dagligen.

Namn peri (AE) ap (AE) Diameter (km)

Amn.

Pluto 29,7 49,9 2400 klassificeras som dvärgplanet
1992 QB1 40,9 46,6 160 det första TNO som upptäckes (efter Pluto) Wikilänk
Sedna 76,1 975,5 1500 Wikilänk
Eris 37,8 97,5 2800 det största kända TNO't, dvärgplanet Wikilänk
2005 FY9 38,5 53,1 1500

 

2003 EL61 35,1 51,5 1500  
Varuna 40,9 45,3 900  
Haumea 34,7 51,5 1000 - 2000? Har två månar. Hi'iaka och Namaka.
Quaoar 41,9 44,9 1300  

 

Banesonans kan uppstå när två objekt påverkar varandra med tyngdkraften på något sätt.
Resultatet kan bli att omloppsidens är hela multiplar av varandra.

Man brukar dela in småplaneter m.m. i Kuiperbältet i sex huvudtyper:
twotiner, cubewanos, plutinor, plutoider, centaurer och trojaner.

TWOTINOS
En twotino år ett objekt som har banresonans med Neptunus omloppsbana.
Får t.ex. till följd att Pluto (som ligger i resonans med Neptunus 2:3)
och då alltså går två varv runt solen då Neptunus går tre, aldrig löper någon risk att kollidera med Neptunus.

CUBEWANOs
Kallas även för klassiska kuiperbältsobjekt.
Ett objekt kallas för cubewano om finns utanför Neptunus bana, har halva storaxeln på 40-50 AE och inte är
under påverkan (tyngdkraftsmässigt) från någon av gasjättarna.
Namnet cubewanos kommer från att det första som upptäcktes fick betecknigen QB1. (que-bee-oan) Sen böjde man det i plural. :)
Ex. 1992 QB1, 50000 Qauoar m.fl.

PLUTINER
Objekt som har 2:3 resonans med Neptunus.
38628 Huya, 90482 Orcus m.fl.

PLUTOIDER
Definitionen är ungefär som en planets med den skillnaden att den får INTE ha rensat sin omloppsbana på andra objekt.
Vi känner bara till fyra:
Pluto, Makamake, Eris och Haumea.

CENTAURER
Håller ofta till mellan Saturnus och Uranus banor.

TROJANER
Objekt som befinner sig i någon av Lagrangepunkterna L4 eller L5.

 

Sedna är man lite osäkra på hur den ska klassifieras

 

 

 

Parkinsonförbundet